TIMCOVER
OPIS PRODUKTU

Nakładka zapobiegająca przerastaniu roślinności w pobliżu oznakowania pionowego niskiego dróg, szlaków kolejowych i lotnisk.
Zastosowanie nakładki jest proste i mało pracochłonne oraz skutkuje pominięciem czasochłonnych zabiegów koszenia ręcznego wokół oznakowania pionowego niskiego. Podstawową zaletą jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Wykoszenie roślinności wokół słupków drogowych wymagało przeważnie zaangażowania ręcznej pracy człowieka, gdyż maszyny koszące nie są w stanie osiągnąć pożądanego efektu przy słupkach. Eliminacja ręcznego koszenia znacząco zmniejsza koszty obsługi infrastruktury i skraca czas osiągnięcia pożądanego efektu, jakim jest utrzymanie oznakowania drogi w odpowiednim stanie, zapewniającym bezpieczne jej użytkowanie. W rejonach dróg szybkiego ruchu, w miejscu ręcznego wykaszania wyłącza się pas ruchu z użytkowania bądź zwęża się jeden pas ruchu, co istotnie wpływa na płynność ruchu w części drogi objętej pracami. Kolejowe słupki kilometrowe zlokalizowane są często w rowach czy zagłębieniach, istnieje problem nawet z ręcznym wykoszeniem roślinności wokół tych obiektów, podobnie jest w przypadku przerastania roślinności wokół sygnalizatorów świetlnych na lotniskach.

DO POBRANIA
Zalety stosowania nakładki:


  
KONTAKT:
+48 570-643-240
+48 570-643-241
+48 570-643-242
biuro@timsystem.pl