SPOSÓB MONTAŻU
SYSTEM KORZENIOWY 7-14 dni
WZROST TRAWY 14 dni
KONTAKT:
+48 570-643-240
+48 570-643-241
+48 570-643-242
biuro@timsystem.pl